Skip to main content

Oefentherapie heilzaam, ook bij ernstige gonartrose

By 24 maart 2014oktober 11th, 2018Nieuws

BRUSSEL 24/03 – Oefeningen verminderen de pijn en verbeteren het functioneren bij gonartrose. De effecten ervan verschillen sterk van de ene patiënt tot de andere, maar zouden misschien kunnen worden geoptimaliseerd na uitsluiting van subgroepen van patiënten die er toch maar weinig baat bij zouden vinden, zoals patiënten met te veel pijn.

Deze studie heeft het verband onderzocht tussen de ernst van de artroseletsels bij MRI en de resultaten van een oefenprogramma bij patiënten met gonartrose.

Vijfennegentig patiënten van 40 tot 75 jaar bij wie een MRI van de knieën werd uitgevoerd bij inclusie in de studie, hebben gedurende 12 weken deelgenomen aan een programma bestaande uit sessies van 60 minuten oefeningen tweemaal per week onder leiding van een kinesitherapeut.

54% van de proefpersonen vertoonde ernstige kraakbeenletsels, 31% beenmergletsels en 58% meniscusletsels. Alle patiënten werden gedurende gemiddeld 20,8 ± 4,1 sessies gevolgd.

Na 12 weken revalidatie was de functie van de knie gemeten met de Womac-index (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) met 24% verbeterd, de pijn met 34% en de spierkracht met 21% (p in de drie gevallen <0,001). Het responspercentage (respons gedefinieerd volgens de OMERACT-OARSI-criteria) bedroeg 67%.

Bij regressieanalyse correleerde de ernst van de kraakbeenletsels van het femoropatellaire compartiment significant met een zeer geringe verbetering van de functie en de spierkracht (respectievelijk p=0,01 en p=0,04).

De spierkracht verbeterde zeer weinig in geval van ernstige osteofyten van het femoropatellaire compartiment (p<0,01).

Er werd geen correlatie vastgesteld met de andere letsels die bij MRI waren vastgesteld.

Dat is de eerste studie die de resultaten van een oefenprogramma heeft geëvalueerd naargelang van de ernst van de gonartrose bij MRI. De ernst van de artrose blijkt dus geen invloed te hebben op de efficiëntie van revalidatie behalve in geval van ernstige kraakbeenletsels en osteofyten van het femoropatellaire compartiment.

Volgens de auteurs van de studie zouden alle patiënten met gonartrose, ongeacht de ernst van de artrose, baat kunnen vinden bij kinesitherapie. De resultaten zullen echter minder goed zijn bij een gevorderde aantasting van het femoropatellaire compartiment.

Bron: Knoop J et coll. : Is the Severity of Knee Osteoarthritis on Magnetic Resonance Imaging Associated With Outcome of Exercise Therapy? Arthritis Care & Research, 2014; 66: 63–68.