Skip to main content

Longpatiënten die minder bewegen overlijden eerder!

By 9 september 2014oktober 11th, 2018Nieuws

Eerder onderzoek heeft reeds aangetoond dat COPD patiënten met een afname in fysieke activiteiten een slechtere kwaliteit van leven hebben. Recent onderzoek toont nu echter ook aan dat een afname in fysieke activiteiten ook nauw samenhangt met vroegtijdig overlijden.

Patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) die steeds minder gaan bewegen gaan eerder dood. Dit blijkt uit een grote internationale studie gepubliceerd in ‘European Respiratory Journal’. In totaal werden er 1070 COPD patiënten voor een periode van ruim 20 jaar gevolgd. Diegenen die het minst bewogen, stierven eerder.
Deze data tonen aan de de zorg voor COPD patiënten veel breder moet zijn dan enkel longmedicatie, en dat aangepaste bewegingsprogramma’s noodzakelijk zijn. Een achteruitgang van het beweeggedrag moet voorkomen worden! Dit vergroot niet enkel de kwaliteit van leven maar verhoogt ook de overlevingskans!