Skip to main content

Kennisdag ‘De ene obees is de andere niet’

By 5 september 2013oktober 11th, 2018Nieuws

Over nieuwe inzichten bij de aanpak van overgewicht en eetstoornissen.

Recent zijn er heel wat nieuwe inzichten i.v.m. inschatting, zorgtoeleiding en zorgaanbod voor mensen met overgewicht. Maar hoe vertaal je dat naar patiënten met eet-en gewichtsproblemen? Wat kunnen eerstelijnsteams doen? Welke nieuwe inzichten zijn er voor artsen? En welke nieuwe inzichten zijn er i.v.m. het gespecialiseerde aanbod van psycholoog, diëtist, en kinésist/bewegingsexpert?

Dat was het uitgangspunt van deze kennisdag voor artsen, CLB-medewerkers, CGG-teams, psychologen, diëtisten, bewegingsdeskundigen en preventiewerkers.

Yves Devos, fitnessspecialist was ook aanwezig op deze studiedag in Leuven. Hij is de schrijver van het boek ‘Fitness als Medicijn’ en was fitnesscoach bij het vtm-programma “Afvallen en opstaan”.

Samen met Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen werd er een elektronisch stappenplan voorgesteld dat huisartsen moet ondersteunen in hun zorgverstrekking aan mensen met overgewicht. Het kenniscentrum lanceerde eerder al uitgewerkte draaiboeken rond dit thema voor diëtisten en psychologen. Voor bewegingsexperten is er een op komst.

Het percentage volwassenen in ons land dat met overgewicht kampt steeg in de periode 2001-2008 van 41 tot 47 en het aantal zwaarlijvigen van 11 tot 14. Ondanks het feit dat de link met gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekten) aangetoond is en wie met overgewicht kampt 40 procent meer medische zorg nodig heeft dan gemiddeld, weten vele huisartsen niet goed hoe ze dit probleem moeten aanpakken. Slechts 4 op de 10 patiënten met overgewicht wordt hierover door zijn huisarts aangesproken en slechts 14 procent hiervan krijgt een advies mee.
Het nieuwe draaiboek heeft tot doel huisartsen te ondersteunen bij de detectie van risicopatiënten, diagnosestelling, risicobepaling, motivering, behandeling en doorverwijzing van volwassenen met overgewicht en obesitas. Het bevat ook een verwijsgids met informatie over kwalificaties en specifieke werkdomeinen van andere hulpverleners uit de regio.
Huisarts Dominique Thoelen stelde dat huisartsen bij elke consultatie het gewicht van hun patiënt moet wegen en dit opnemen in het elektronisch medisch dossier van de betrokkene zodat men over een ganse periode evoluties kan vaststellen die aanleiding kunnen zijn voor een gesprek over overgewicht.
Teneinde na te gaan wat de oorzaak is van het overgewicht moet hij oog hebben voor de voorgeschiedenis van de patiënt en zijn huidige leefsituatie. Thoelen legde er tevens de nadruk op dat overgewicht een chronische aandoening is die op lange termijn blijvend moet opgevolgd worden.

www.eetexpert.be