Skip to main content

Het sportcongres: een Fitness als Medicijn ontmoetingsplaats!

By 11 oktober 2014oktober 11th, 2018Nieuws

Het sportcongres is een multidisciplinaire congres rond sportvoeding, -psychologie, -fysiologie en nieuwe technieken. Sinds enkele jaren verzorgt Fitness als Medicijn meerdere lezingen en zijn we aanwezig om mensen te overtuigen van het belang van beweging!

Fitness als Medicijn zette dit jaar 3 lezingen uiteen, alleen met betrekking op het belang van beweging in preventie, behandeling en revalidatie van hart- en vaataandoeningen.

Een eerste FAM-lezing werd gebracht door dr. Carlos Van Mieghem, cardioloog in het OLV ziekenhuis te Aalst. Zijn huidige interesse is het promoten van preventieve maatregelen in de cardiologie, met specifieke aandacht voor het belang van lichaamsbeweging. Hij had het op het sportcongres over ‘Lichaamsbeweging en het hart: voordelen en risico’s’.

 

Nadien ging Yves Devos, oprichter van Fitness als Medicijn, verder. De titel van zijn sessie luidde: ‘Van cardiale revalidatie in het ziekenhuis naar levenslang bewegen thuis’. Hierin vertrok hij vanuit het gekende concept cardiale revalidatie en bracht ons bij het beweegmodel. Hij gaf de nieuwe inzichten omtrent revalideren van een hartaandoening mee en vertaalde deze naar praktisch tips voor thuis.

 

Als laatste kwamen huisartsen in opleiding Lieve Peeters en Leen d’Hoore aan het woord. Voor hun masterthesis huisarts werken zij samen met Fitness als Medicijn om een praktische tool te ontwikkelen om als arts patiënten naar bewegen te begeleiden. Tijdens hun uiteenzetting ‘Van het SCORE-model voor sterfte aan hart- en vaatziekten naar advies voor meer lichaamsbeweging in de huisartsenpraktijk’ bespraken zij hun ondervindingen en tussentijdse resultaten.

 

Wij hopen jullie allen terug te zien op 10 oktober 2015 voor het volgende Sportcongres, de Fitness als Medicijn ontmoetingsplaats.

www.sportcongres.be