Skip to main content

2000 stappen per dag meer verlaagt risico op hartinfarct bij prediabetes

By 22 januari 2014oktober 11th, 2018Nieuws

2000 stappen per dag meer verlaagt risico op hartinfarct bij prediabetes

Volwassenen met prediabetes kunnen hun risico op hartinfarct of beroerte significant verlagen door elke dag gewoon 20 minuten langer te stappen, zeiden wetenschappers vrijdag.

Een grote internationale studie bij mensen met een gestoorde glucosetolerantie (IGT), een voorloperstadium van diabetes, heeft aangetoond dat 2000 extra stappen per dag gedurende één jaar het risico op ernstige hartziekte met 8% verlaagt.

Wereldwijd vertonen ongeveer 344 miljoen mensen een IGT, dus bijna 8% van de volwassenen. Tegen 2030 zal dat aantal allicht oplopen tot 472 miljoen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en een ongezonde voeding, die mede bijdragen tot de stijgende frequentie van diabetes.

“Mensen met een IGT lopen een hoger risico op hart- en vaataandoeningen”, zei Thomas Yates van de University of Leicester, Verenigd Koninkrijk, die het onderzoek heeft geleid.

“Meerdere studies wijzen erop dat lichamelijke activiteit gunstige effecten heeft op de gezondheid van mensen met een IGT. Dit is evenwel de eerste studie waarin kwantitatief werd gemeten welk effect meer wandelen kan hebben op het risico op hartziekte, beroerte en cardiovasculaire sterfte.”

Het team van Yates is uitgegaan van de gegevens van een studie bij meer dan 9300 volwassenen met een IGT en een hartziekte of minstens één cardiovasculaire risicofactor in 40 landen.
Alle proefpersonen kregen een programma gericht op een aanpassing van de levenswijze dat tot doel had ze te helpen om te vermageren, minder vet te eten en de fysieke activiteit te verhogen tot 150 minuten per week. Met een pedometer hebben de vorsers de stapactiviteit gedurende één week gemeten voor de start van de studie en ze hebben dat 12 maanden later opnieuw gedaan.

Na correctie voor een hele rist vertekenende factoren zoals de body mass index, het rookgedrag, de voeding en het gebruik van medicatie hebben de vorsers met een statistisch model het verband onderzocht tussen het aantal stappen per dag en het risico op latere hartziekte.

Ze hebben vastgesteld dat het risico op hartlijden bij de start van de studie 10% lager was voor elke 2000 extra stappen per dag.

Het risico op hartziekte en cardiovasculaire complicaties zoals hartinfarct en beroerte daalde verder met 8% met elke 2000 extra stappen per dag tussen de start van de studie en 12 maanden later.

“Die bevindingen vormen het sterkste bewijs van het belang van lichaamsbeweging bij hoogrisicopopulaties en zijn belangrijk voor de preventie van diabetes en hart- en vaataandoeningen over de hele wereld”, zei Yates.
“Meer lichaamsbeweging nemen door gewoonweg meer te stappen kan het risico op hart- en vaataandoeningen aanzienlijk verlagen”, voegde hij eraan toe. Meer wandelen had een gunstig effect ongeacht het gewicht en de mate van activiteit bij de start van de studie.

 

Bron: Artsenkrant, overgenomen uit The Lancet 21/12/2013
(Association between change in daily ambulatory activity and cardiovascular events in people with impaired glucose tolerance (NAVIGATOR trial): a cohort analysis)