Infoavond cardiovasculaire preventie : Ik begin eraan én ik hou vol!

De 37ste editie van de Week van het Hart is gewijd aan therapietrouw.Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zou de helft van de chronische zieken zich niet houden aan hun behandeling.

Via deze campagne wil de Belgische Cardiologische Liga het grote publiek sensibiliseren. Een strikte opvolging van de voorgeschreven therapie is immers noodzakelijk om de gezondheid van het hart optimaal te houden.

Lees verder